Spotkanie komisji bhp i pracowników nadzoru ruchu IGKM

W dniach 30.11 - 02.12 br. odbyło się spotkanie komisji bhp i pracowników nadzoru ruchu Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, w którym uczestniczyli nasi pracownicy: Henryk Toczek (specjalista ds. bhp) i Adam Szymański (Społeczny Inspektor Pracy). Obrady Komisji odbywały się w bardzo urokliwym miejscu, na Zamku Książ. Omawiane sprawy dotyczyły szczególnie aktualnych spraw. Pierwszy panel zawierał wymianę poglądów dotyczącą zwiększenia ochrony prawnej pracowników transportu publicznego prowadzących pojazdy, kontrolerów biletów, Nadzoru Ruchu. Komisja IGKM przekazała informacje o rozpoczętych rozmowach i wymianie pism z instytucjami rządowymi dotyczącymi uzyskania statusu funkcjonariusza publicznego dla ww. grup pracowników.

Bardzo ciekawa dyskusja dotyczyła współpracy pomiędzy nadzorem ruchu a działami bhp w poszczególnych firmach, w sprawach dotyczących ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy. Szczególnie ważne jest to w zakresie przekazywania informacji z Nadzoru Ruchu do BHP. Inspektorzy Nadzoru Ruchu są jednymi z pierwszych osób na miejscu zdarzenia, są więc w posiadaniu największej ilości informacji i najlepszej dokumentacji zdjęciowej ze zdarzenia. Dane te są natomiast niezbędne służbie bhp w celu rzetelnego przeprowadzenia ustaleń przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy.

Podczas obrad Komisji omawiano problemy, a także wdrożone w poszczególnych miastach rozwiązania, dotyczące zapewnienia warunków pracy pracownikom firm komunikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej. Była to największa część obrad obfitująca w bardzo ciekawe przykłady rozwiązań. Były też głosy przedstawicieli firm z różnych stron Polski wskazujące na brak możliwości wprowadzenia w życie niektórych wymogów zawartych w rozporządzeniu.

Uczestnicy obrad Komisji mieli również możliwość zwiedzania pomieszczeń fabryki firmy Krause w nieodległej Świdnicy. Przedstawiciele firmy Krause podzielili się z uczestnikami cennymi informacjami dotyczącymi prac na wysokości i sposobami zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości. Pokazano również ciekawe rozwiązanie firmy Krause dotyczące drabin, podestów i konstrukcji specjalnych.

W trakcie pobytu odbyło się bardzo ciekawe wydarzenie: nocne zwiedzanie zamku Książ z przewodnikiem. Zwiedzanie odbyło się po standardowych przestrzeniach, ale i po trasach nie udostępnianych dla turystów. I duchy też były 😉