Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni

W dniu 29.05.2023 r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup 8 autobusów elektrycznych przegubowych
wraz z budową niezbędnej infrastruktury ładowania na bazie PKA sp. z o.o.”  Wniosek został złożony do konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny – Faza III” .

 

Przedmiotem projektu jest zakup 8 szt. autobusów przegubowych elektrycznych oraz utworzenie na terenie obecnej zajezdni 8 punktów ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym.

Nowy tabor zastąpi stare autobusy zasilane ON i będzie przeznaczony do obsługi linii autobusowej nr 194.

W ramach projektu przeszkolonych zostanie z zakresu jazdy 16 kierowców oraz z zakresu eksploatacji 40 mechaników.

 

Budżet projektu wynosi 32 853 495 zł netto z czego koszty kwalifikowane wynoszą 32 765 650,00 zł a wnioskowane dofinansowanie - 31 382 825,00 zł.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Gdyni poprzez zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury służącej ładowaniu pojazdów. Zwiększy to atrakcyjność czystego, bezpiecznego i efektywnego transportu publicznego. Inwestycje objęte projektem spowodują poprawę warunków życia mieszkańców Gdyni i turystów przyjeżdżających do miasta. Szczegółowe cele to:

  • zmniejszenie całościowego oddziaływania systemu transportowego na środowisko poprzez zmniejszenie niskiej emisji oraz hałasu;
  • rozwój form transportu przyjaznych dla środowiska, mieszkańców i odwiedzających Trójmiasto;
  • usprawnienie i rozbudowa multimodalnego transportu zbiorowego oraz wspieranie proekologicznych rozwiązań w transporcie publicznym;
  • zwiększenie dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (tymczasowej lub stałej);
  • zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego względem indywidualnego, w tym poprzez poprawę jakości taboru i usług;
  • zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych;
  • zmniejszenie kosztów obsługi taboru autobusowego;
  • zwiększenie dostępności transportu zbiorowego w Gdyni;
  • poprawa wizerunku miasta Gdyni poprzez poprawę warunków życia oraz podniesienie komfortu podróży.