Rocznica powstania warszawskiego

Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Było największą akcją zbrojną polskiego podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Przystępując do zrywu, powstańcy mieli niewielkie uzbrojenie. Walki o wyzwolenie Warszawy miały trwać kilka dni, a zakończyły się po ponad dwóch miesiącach.

Gdynianie solidaryzują się z warszawiakami i pamiętają o bohaterach, którzy walczyli o wolność Polski oraz przyszłych pokoleń. W boju życie straciło około 200 tysięcy warszawiaków. Kolejne 25 tysięcy powstańców zostało rannych. Do niewoli dostało się około 16 tysięcy polskich żołnierzy. Po stronie niemieckiej straty były o wiele mniejsze. Podczas walk i po powstaniu stolica została niemal zrównana z ziemią.

Decyzją wojewody pomorskiego o godz. 17.00, czyli w historyczną godzinę „W”, rozlegną się syreny.