Relacje ze zbiórki na Pogórzu

W minioną sobotę PKA na parkingu przy Galerii Szperk odbyła się zbiórka darów dla uchodźców, którzy przybyli do Gdyni. Lista potrzebnych rzeczy była konkretna, gdyż odpowiadała rzeczywistym potrzebom. Zbiórka została zorganizowana przez PKA Gdynia, wiceprzewodniczącą Rady Miasta Gdyni Paną Elżbietę Sierżęga oraz Radnego Miasta Gdyni Pana Marcina Wołka. Udało się to także dzięki współpracy z właścicielem Galerii Szperk oraz pracownikom PKA, którzy dzielnie pomagali w punkcie zbiórki.

Chociaż pogoda nie dopisała, to mogliśmy liczyć na dobre serce mieszkańców Pogórza i okolic. Przygotowaliśmy także małą niespodziankę dla najmłodszych, którzy tego dnia przybyli do naszego punktu zbiórki.

Wszystkie zgromadzone dary zostały przekazane Ukraińcom, którzy znaleźli swoje schronienie w Gdyni.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tej zbiórki.