Reklama na uchwytach

Reklama w uchwytach pasażerskich w pojazdach komunikacji miejskiej.

Kontakt:


Handy Media PL Sp. z o.o.

ul. Łagodna 8/102

02–652 Warszawa

tel. 22 638-53-50

 

Youngers Media Sp. z o.o.

ul. Racławicka 99

02 - 634 Warszawa

osoba do kontaktu: Daniel Dudek

tel. 511-627-307