Reklama na uchwytach

Reklama w uchwytach pasażerskich w pojazdach komunikacji miejskiej.

Kontakt:
Agencja reklamowa Handy Media PL Sp. z o.o
ul. Łagodna 8/102 – 652 Warszawa
tel. 22 638-53-50