Program profilaktyki raka piersi

Od lat październik jest szczególnie dedykowany zagadaniu profilaktyki raka piersi. Stąd warto w nadchodzącym miesiącu skorzystać bezpłatnie z możliwości bezpośredniego kontaktu ze specjalistkami  w tym zakresie.

Gdyńskie Centrum Zdrowia zaprasza do skorzystania z oferty edukacyjnej realizowanej w programie polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni na lata 2019 – 2021”.

 

W ramach programu w całości finansowanego z budżetu Miasta Gdyni Panie będą mogły skorzystać nieodpłatnie z:

Spotkań w formie warsztatowej z możliwością nauki samobadania piersi i konsultacji indywidualnych.

Pierwsze spotkania już w poniedziałek 4 października w Przystani Opata Hackiego 33 o godz. 15.30 i 17.00.

Bezpośredniego kontaktu telefoniczny ze specjalistkami poprzez infolinię.

Pierwszy dyżur już we wtorek 5 października w godzinach od 18.00 do 20.00.

 

Więcej informacji na stronie Gdyńskiego Centrum Zdrowia -> KLIK.