Prezes MZK Słupsk w PKA

Niektórzy mawiają, że Słupsk to taka mała Gdynia. I to właśnie ze Słupska do Gdyni przyjechała Pani Anna Szabłowińska - Prezes MZK Słupsk, która z bliska mogła przyjrzeć się naszym autobusom elektrycznym. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim eksploatacji pojazdów elektrycznych, które Słupsk również posiada, ale także pozyskiwania środków zewnętrznych celem modernizacji bazy oraz wymiany taboru.

Prezes Szabłowińska była szczególnie zainteresowana naszym systemem zarządzania flotą ebusów, który umożliwia monitorowanie i pojazdu w czasie rzeczywistym. Prezes MZK podzieliła się również swoimi doświadczeniami z wdrażania podobnych projektów w swojej firmie, co było niezwykle cenne dla naszego zespołu. Wizyta zakończyła się owocnymi rozmowami, podczas których obie strony zadeklarowały kontynuowanie współpracy i wymianę wiedzy. Prezes ze Słupska wyraziła swoje uznanie dla naszego zaangażowania w rozwój zrównoważonego transportu i zaprosiła naszą delegację do odwiedzenia ich zajezdni w najbliższej przyszłości.

Jesteśmy przekonani, że taka współpraca przyniesie wiele korzyści obu stronom i przyczyni się do dalszego rozwoju naszych usług, ku zadowoleniu mieszkańców Gdyni.