Pracownicze Plany Kapitałowe

Została zawarta Umowa o Zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym z PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie.

Link do strony internetowej: Moje Plany Kapitałowe