Popieramy projekt z Budżetu Obywatelskiego Gdyni

Tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego w Gdyni, ma ze względu na panującą epidemię nietypową formułę. Projekty zgłoszone w ramach edycji były procedowane praktycznie wyłącznie elektronicznie. Wśród projektów miejskich znalazł się i został pozytywnie zweryfikowany projekt
pn.: „Defibrylatory AED w gdyńskiej komunikacji miejskiej”. Projekt zakłada wyposażenie pojazdów komunikacji miejskiej w intuicyjne defibrylatory AED, takie same jakich obsługi uczyli się uczestnicy kursów pierwszej pomocy, przeprowadzonych w naszej firmie pod koniec zeszłego i na początku bieżącego roku. W wyniku przeprowadzonych konsultacji zespół zdecydował, iż w urządzenia aed wyposażone zostaną trolejbusy, w kolejnym edycji BO planowane jest rozszerzenie na autobusy. Jednakże, aby projekt wszedł w fazę realizacji konieczne jest zebranie odpowiedniej liczby podpisów osób go popierających. Zachęcamy wszystkich pracowników do poparcie tego projektu. Wydrukowane listy znajdują się w sekretariacie oraz na dyspozytorni.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie: https://gdynia.zetwibo.pl/projekt/1218