Podpisanie umowy na nadzór inwestorski

W środę 2 grudnia 2020 r. została podpisana umowa na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji dwóch zadań inwestorskich.

  1. Zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa 22 stanowisk „wolnego” ładowania autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą, budową miejsc postojowych oraz rozbudową placu manewrowego na zajezdni autobusowej w Gdyni przy ul. Platynowej.
  2. Zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa punktów „szybkiego” ładowania autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą i ewentualną korektą układu drogowego na terenie pętli i przystanków znajdujących się na ul.: 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni, Godebskiego w Gdyni, Plac 1 Brygady Pancernej w Gdyni, Polskiej w Gdyni, Wójta Radtkego w Gdyni

W ramach postępowania wpłynęły 4 oferty, z czego najkorzystniejszą okazała się oferta firmy SMARTCO Wojciech Orlik z Gdyni.

W ramach podpisanej umowy do obowiązków firmy SMARTCO Wojciech Orlik należeć będzie przede wszystkim nadzór nad realizacją dwóch zadań inwestycyjnych, w tym między innymi kontroli realizacji całości prac przez Wykonawcę oraz rozliczenia wykonania zadania w ramach finansowego wsparcia z funduszy Unii Europejskiej.

- To kolejny etap formalny realizacji projektu elektromobilności w naszym mieście. Jesteśmy zadowoleni z wyboru firmy, która wykazała się bogatym doświadczeniem. - tłumaczy Lech Żurek, Prezes PKA Gdynia. 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz budową punktów doładowań” w formie dotacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 –2020 Oś priorytetowa 6 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach”.