PKA z Nową Umową Powierzenia na 15 lat

W dniu 29 listopada br. Pan Prezes Lech Żurek podpisał w imieniu PKA z Gminą Miasta Gdyni, nową umowę powierzenia. Umowa została zawarta na 15 lat. 15 lat to długi i niestandardowy okres powierzenia. Było to możliwe dzięki uzyskaniu dofinansowania do realizacji projektu pn.: „Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz budową punktów doładowań”.

Umowa powierzenia na 15 lat oraz realizacja projektu  rozwojowego pozwolą naszej firmie na samodzielne odnawianie taboru.

Dla Nas, pracowników PKA Gdynia oznacza to stabilne warunki pracy na dłuższy niż normalnie okres czasu oraz rozwój firmy, która wpływ pozytywnie na ekologię i komfort życia w Gdyni.

To będzie dobry czas dla pracowników i Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.