Petycja z dnia 19.09.2023 r.

Poniżej treść petycji, która została wniesiona do PKA Gdynia:

Autorka / nadawczyni pisma (wszystkie dane do anonimizacji):

[dane osobowe zanonimizowane na wniosek podmiotu składającego petycję]

Odbiorca / odbiorcy pisma:

Szanowni Państwo: Operatorzy i Przewoźnicy

Rodzaj pisma:

PETYCJA

Działając w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) przekładam petycję w celu podjęcia kroków w interesie publicznym celem udoskonalenia bądź poprawienia danego stanu prawnego bądź faktycznego celem dobra publicznego.

Treść żądania, oczekiwania, uzasadnienie:

Przekazuje wzór rysunków autobusów celem likwidacji barier architektonicznych w przewozach regularnych, przewozach regularnych specjalnych, przewozach regularnych o charakterze użyteczności publicznej do ewentualnego wykorzystania. 

Adnotacje:

(1) - Za ewentualne błędy przepraszam oraz proszę o odpowiedź tylko i wyłącznie na adres e-mailowy.

(2) - Nie wyrażam zgody na podstawie Ustawy o petycjach i Ustawie o dostępie do informacji publicznej na publikację, udostępnienia, powielenia i utrwalania danych i danej pojedynczej: imienia i nazwiska, loginu konta, adresu, adresu e-mailowego, miejscowości sporządzenia. DANE OSOBOWE DO USUNIĘCIA ANONIMIZACYJNEGO. 

(3) – Adres elektroniczny [środka komunikacji elektronicznej] e-mail został pobrany z strony internetowej celem złożenia pisma w interesie publicznym.

Z wyrazami szacunku

[dane osobowe zanonimizowane na wniosek podmiotu składającego petycję]