Otwarcie Ofert

W dniu dzisiejszym (08.01.2021 r.) nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na dostawę 16 fabrycznie nowych autobusów miejskich standardowych zasilanych energią elektryczną oraz 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych zasilanych energią elektryczną. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz budową punktów doładowań” w formie dotacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty:

  1. SOR Libchavy spol. S.r.o.,  Dolni Libchavy 48, CZ 561 16 Libchavy
  2. Solaris Bus&Coach Sp. z o.o., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska
  3. EvoBus Polska Sp. z o.o., Al. Katowicka 46, 05-830 Wolica

Teraz nastąpi sprawdzenie i weryfikacja ofert, po której okaże się, kto zostanie dostawcą autobusów elektrycznych w Gdyni.

Poniżej załączona została oficjalna Informacja z otwarcia ofert.