OTWARCIE OFERT

W dniu dzisiejszym nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na zaprojektowanie oraz kompleksową budowę stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz z dostawą i uruchomieniem ładowarek. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu

pn.: „Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz budową punktów doładowań” w formie dotacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty:

  1. EVPS sp. z o.o. Ul. Osowiec 6, 14-260 Lubawa, Polska
  2. Medcom Sp. z o.o., Ul. Jutrzenki 78A, 02-230 Warszawa, Polska
  3. Konsorcjum: Ekoenergetyka - Polska Sp. z o.o. Ul. Nowy Kisielin - A. Wysockiego  8 66-002 Zielona Góra, Polska oraz Westa Building sp. z o.o.; Ul. Kwiatowa 1A, 98-200 Sieradz

Teraz nastąpi sprawdzenie i weryfikacja ofert, po której okaże się, kto wybuduje i zamontuje pierwsze stacje ładowania autobusów elektrycznych w Gdyni.

Poniżej załączona została oficjalna Informacja z otwarcia ofert.