Oświadczenie Zarządu i Prokurentów

 

                                                                                                                           Gdynia, 29 października 2020 r.

Oświadczenie Zarządu i Prokurentów Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni

Z ubolewaniem przyjmujemy postępującą wulgaryzację zachowań w przestrzeni publicznej. Niestety w ostatnich dniach również nasza firma, a także wizerunek Miasta zostały wbrew woli władz firmy włączone w powyższy schemat. Jednoznacznie i stanowczo potępiamy incydent jaki miał miejsce w ubiegłym tygodniu w naszej bazie.

Obraźliwy komunikat wyświetlony na tablicy kierunkowej jednego z pojazdów podczas postoju w zajezdni, stworzony został w sposób nieuprawniony przez naszego pracownika.

Podjęliśmy już działania mające ukrócić samowolę osób, które posiadają dostęp do wyświetlaczy. Pragniemy podkreślić, że było to działanie nielegalne i absolutnie niezgodne ze standardami firm,. Jednocześnie przepraszamy wszystkie osoby dotknięte tym nagannym zachowaniem w imieniu własnym oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.

Lech Żurek - Prezes Zarządu 

Jacek Szemraj - Prokurent

Agnieszka Jankowska - Prokurent