Odszedł Krzysztof Szałucki

Nie żyjemy, aby umierać; ale umieramy, aby żyć wiecznie.
M. Buchberger

 

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 16 sierpnia 2022 roku odszedł Śp. Krzysztof Szałucki.

Msza pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę, 20 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00 w kościele pw. św. Judy Tadeusza Apostoła na Pogórzu Dolnym.
O godz. 11:00 Pożegnanie w przycmentarnej Gdynia-Witomino, a o godz. 11:30 zacznie się ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu Witomińskim.

Rodzina Śp. Krzysztofa prosi, aby nie przynosić na cmentarz wiązanek i kwiatów. Prowadzona będzie zbiórka na gdyńskie hospicjum.

Krzysztof Szałucki pełnił funkcję pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. komunikacji miejskiej (1990-1992), zaś w latach 1992-2004 był zastępcą dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. W 2005 roku objął funkcję Skarbnika miasta Gdyni. Równolegle działał na polu naukowym - pracował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadził badania naukowe w zakresie ekonomiki transportu, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych oraz w zakresie teorii przedsiębiorstw, z położeniem nacisku na diagnozowanie procesów ekonomicznych i zachowań podmiotów gospodarczych w warunkach ekstremalnych i incydentalnych. Był wybitnym ekspertem. Pełnił liczne funkcje konsultanta ekonomicznego w przedsiębiorstwach i instytucjach, przede wszystkim sektora transportu, gospodarki komunalnej oraz JST. Wypromował wielu doktorantów, w tym przyszłych naukowców i praktyków. Autor 480 publikacji i opracowań naukowo-badawczych oraz ekspertyz na rzecz praktyki, książek i podręczników oraz recenzji. W 2000 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. W 2010 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi. W 2021 roku przeszedł na emeryturę.

Sit tibi terra levis

fotografia pochodzi z materiałów UG