Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego
na sukcesywne dostawy 5 850 000 litrów oleju napędowego

Treść pytania wraz z odpowiedzią Zamawiajacego - Plik do pobrania\r \r \r \r \r