Obsługa pasażerów ze szczególnymi potrzebami

We współpracy z Izbą Gospodarczą Komunikacji Miejskiej został przygotowany podręcznik. Jak obsługiwać pasażerów ze szczególnymi potrzebami? Standardy postępowania dla prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej to przewodnik wydany pod redakcją Pana Pawła Zadrożnego. Opisuje on m. in. z jakimi problemami mierzą się pasażerowie o szczególnych potrzebach. Wskazuje także jak powinni zachować się kierowcy w najczęściej spotykanych sytuacjach związanych z przewozem osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej mobilności. W zrozumieniu tych potrzeb pomagają w tym szkolenia, które organizują firmy transportowe. Zwiększenie świadomości o problemach, jakie mogą towarzyszyć podczas podróży komunikacją miejską, prowadzi do wzajemnego zrozumienia i pozwala stworzyć bezpieczne warunki przewozu.

Takie szkolenie przechodzą także nasi kierowcy, którzy przed przystąpieniem do samodzielnej pracy, uczestniczą w tzw. jazdach patronackich. Pod okiem kolegów o większym doświadczeniu i stażu pracy, uczą się zachowania w trudnych sytuacjach, nie tylko drogowych, ale także związanych z pasażerami. Warto przy tym wspomnieć, że wszyscy kierowcy PKA zostali przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia odbyły się we współpracy Gdyńskiego Centrum Zdrowia z PKA.

,,Prowadzący pojazd jest najbliżej pasażera, dlatego powinien być zaznajomiony z problematyką osób z niepełnosprawnością. Pomoże to również samym kierowcom i motorniczym, gdyż właściwe podejście do pasażerów wymagających pomocy skutkuje najczęściej satysfakcją osobistą z udzielonej pomocy i brakiem skarg od niezadowolonych pasażerów”.

Z tymi stwierdzeniami zgadzamy się w pełni. Pasażer, który został profesjonalnie obsłużony i bezpiecznie dojechał do celu, to spełnienie naszej misji. I chociaż czasami zdarzają się nieporozumienia, to wciąż należy profesjonalnie wykonywać swoje obowiązki.

Wszystkich nasi kierowcy otrzymali wspomniane broszy, która dostępna jest również w wersji elektronicznej.

Link do broszury