Defibrylator w PKA

W środę 6 kwietnia 2016 r. w dyspozytorni nastąpiło przekazanie defibrylatora AED, którego sponsorem jest firma OMEGA Biuro Brokerskie. W uroczystości udział wzięli Radni Miasta Gdyni Elżbieta Sierżęga i Kamil Góral, którzy bardzo mocno wsparli starania Prezesa Lecha Żurka o to urządzenie. Do PKA przyjechali również Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnice Pogórze Iwona Kubiszyn, Prezes PKM Bogusław Stasiak, Panowie Piort Fichtel i Zdzisław Leonarczyk z ZKM oraz nasi wspaniali darczyńcy Beata Galewska i Piotr Matwijow. Wcześniej urządzenie zostało poświęcone przez ks. Prałata Sławomira Decowskiego. Jak podkreślił Prezes Lech Żurek defibrylator jest dostępny zarówno dla naszych pracowników, ale również dla pracowników okolicznych firm, mieszkańców czy pasażerów codziennie przez 24 godziny na dobę. Urządzenia tego używa się w sytuacji utraty akcji serca. Jest bardzo łatwe w użyciu, samo informuje jaką czynność należy wykonać i analizuje stan osoby potrzebującej. Na zakończenie uroczystości przekazania krótki pokaz możliwości defibrylatora przedstawili ratownik medyczny - kierowca Marek Kukuczka i kierowca Paweł Bielecki.
Pomysłodawcą zainstalowania defibrylatora w PKA jest Prezes Lech Żurek, znaczącą pomoc okazał radny Miasta Gdyni Kamil Góral a montażu dokonał Piotr Raikowski.