Kontrola unijnego projektu

Realizacja naszego projektu pn.: „Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz budową punktów doładowań” dobiegła końca. Oznacza to, że dokonaliśmy już wszystkich zakupów zaplanowanych w ramach projektu oraz wykonaliśmy wszystkie roboty budowlane. Możemy się cieszyć 24 nowoczesnymi autobusami oraz rozbudowaną bazą i infrastrukturą wybudowaną na mieście. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu oraz w wyniku wszystkich dokonanych płatności, ostatecznie wartość naszego projektu wyniosła 94 183 914,10 PLN z czego aż 85 % czyli 64 691 663,72 PLN dofinansowane zostało ze środków UE. Umowa o dofinansowanie określa, jakie środki zostaną nam przyznane, ale również określa szereg obowiązków jakie mamy w związku z tym. Na zakończenie każdego projektu, instytucja dofinansowująca, w naszym przypadku to Centrum Unijnych Projektów Transportowych, dokonuje kontroli wywiązania się z nałożonych obowiązków i prawidłowości realizacji projektu. Taka właśnie kontrola odbyła się u nas w dniach 10-21.10. W czasie kontroli odwiedzili nas przedstawiciele CUPT, którzy oglądali nasze autobusy, wybudowaną infrastrukturę i weryfikowali zebraną dokumentację projektu. Kontrola przebiegła w bardzo miłej atmosferze. Pozostaje nam z radością eksploatować nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne autobusy, które każdego dnia pokonują setki kilometrów przewożąc mieszkańców Gdyni.