Konsultacje ws. zapewnienia bezpieczeństwa kierowców

Nowe autobusy to wyzwanie nie tylko dla zaplecza technicznego. Obecna pandemia uwydatniła kwestie związane z bezpieczeństwem. Wobec powyższego zorganizowaliśmy na powietrzu spotkanie techniczne, którego celem było ustalenie planowanego wyglądu i aspektów zapewnienia bezpieczeństwa w nowoprojektowanych kabinach kierowców. Kwestie te konsultowane były m. in. z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni, czyli Organizatorem komunikacji miejskiej w Gdyni.

Na bazie gościliśmy także niecodziennego gościa –autobus Mercedes-Benz O530G C2, którego właścicielem są nasi sąsiedzi z Gdańska – Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. Dzięki porównaniu kabin znanych z naszych pojazdów z najnowszą kabiną autobusu Mercedes Citaro, mogliśmy przedstawić Organizatorowi swoje wizje w zakresie poprawy bezpieczeństwa kierujących pojazdami. Dotyczy to zarówno ochrony zdrowia, jak i bezpieczeństwa na wypadek napadu czy rabunku.

Dziękujemy GAiT Sp. z o.o. za udostępnienie pojazdu.