Komisja Taboru Autobusowego w Gdyni.

W dniach 31 maja - 1 czerwca b.r. Gdynia gościła ponad 100 uczestników posiedzenia komisji taboru autobusowego Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Nasza firma była współorganizatorem tego wydarzenia. Prezes Lech Żurek wraz z Wiceprezydentem Markiem Stępą oraz Bogusławem Stasiakiem z PKM pełnił rolę gospodarza. Gości powitał Wiceprezydent Miasta dr Marek Stępa, który następnie dokonał prezentacji naszego Miasta. Prezes naszej firmy Lech Żurek omówił politykę taborową oraz wprowadził gości w zagadnienia dotyczące emisji obligacji na sfinansowanie zakupu taboru.
Głównymi tematami spotkania Komisji było tworzenie dokumentacji przetargowo-projektowej dotyczącej zakupu nowoczesnego taboru niskoemisyjnego, alternatywne dla zakupu sposoby odnowy taboru komunikacyjnego oraz eksploatacja pojazdów o małej pojemności poniżej 10m.
Uczestnicy komisji mieli możliwość zwiedzenia Miasta z profesjonalnymi przewodnikami z Muzeum Miasta Gdyni. Panu Prezesowi Lechowi Żurkowi oraz wszystkim osobom, które włączyły się w organizacje tego wydarzenia bardzo dziękujemy.