Kolejne działania proekologiczne w PKA

Rozpoczęły się testy paneli fotowoltaicznych SUN-BUS. System o pełnej funkcjonalności zamontowany został bezpłatnie, na okres 3 miesięcy, na 4 autobusach Solaris Urbino 12. Przez cały okres testów mamy możliwość korzystania z wszystkich funkcjonalności jakie daje system, w tym w szczególności zweryfikować faktyczny bilans energetyczny. Po 3 miesiącach testów mamy nadzieję oszacować czy i o ile spadło zużycie paliwa w pojazdach. Mamy nadzieję, że dane które uda się zebrać pozwolą nam realnie wyliczyć ewentualne korzyści z zamontowania takich paneli na szerszą skalę.

Autobusy z zamontowanymi panelami będzie można spotkać na następujących liniach: K, S, X, 103, 105, 109, 125, 128, 134, 141, 163, 182, 190, 198, 209, 282.