Kierowcy będą funkcjonariuszami publicznymi. Nowelizacja ustawy została przyjęta przez Sejm - wymaga jeszcze akceptacji przez Senat i Prezydenta.

Zdecydowaną większością głosów sejm przyjął 14 kwietnia nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. 443 posłów głosowało za nadaniem kierowcom w transporcie publicznym oraz motorniczym, maszynistom i drużynom konduktorskim statusu funkcjonariuszy publicznych. Tylko czterech posłów było przeciwnych takiej nowelizacji ustawy. Dzięki zmianie przepisów zostanie zaostrzona odpowiedzialność karna osób, które dopuszczą się naruszenia nietykalności, czynnej napaści czy znieważenia osób wykonujących przewozy w publicznym transporcie zbiorowym.