IV Kongres Organizatorów i Operatorów Publicznego Transportu Miejskiego

W ostatnim tygodniu kwietnia w Warszawie odbył się Kongres Organizatorów i Operatorów Transportu Publicznego zorganizowany przez IGKM.
Tematyka spotkania była bardzo szeroka, chociaż niemalże każdy z prelegentów poruszał tematy, z którymi zmagają się dzisiaj wszyscy przewoźnicy w branży. Ceny paliw, problemy z niedoskonałym prawem oraz zamieszanie wokół Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Spotkania te są przede wszystkim świetną okazją do wymiany doświadczeń w zakresie bieżącej eksploatacji taboru.

Na liście prelegentów nie zabrakło przedstawicieli z Trójmiasta, swoją prezentację pt. Jak i gdzie zmieniać prawo transportowe, aby akty prawne były spójne dla komunikacji miejskiej – punkt widzenia organizatora” przedstawił dr Hubert Kołodziejski, dyrektor ZKM w Gdyni, a niedługo po nim wystąpił Marcin Gromadzki z prezentacją zatytułowaną Konieczne zmiany w FRPA dla wyeliminowania destrukcyjnych procesów w komunikacji podmiejskiej”.

Poruszane były także kwestie techniczne związane z obsługą pasażerów oraz techniczne aspekty dot. wymogów technicznych w nowowyprodukowanych autobusach. O standardach w zakresie obsługi pasażerów z niepełnosprawnościami opowiadała Adriana Niedoszewska z PFRON-u. O nowych regulacjach UNECE (UN R151 i R159) i rozwiązaniach dotyczących systemów bezpieczeństwa dla autobusów, które będą obowiązywać od lipca 2022 r., jak również o systemie antykolizyjnym z asystentem skrętu, opowiadał przedstawił firmyMobileye Maciej Sekula.

Więcej informacji na stronie internetowej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej -> KLIK.