Informacja o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki