Gdynia oddała hołd powstańcom warszawskim

Walczyli o wolną Polskę. Do walki stanęli nie tylko żołnierze, ale także kobiety, dzieci i harcerze. 1 sierpnia w całym kraju wspominamy bohaterski czyn powstańców warszawskich i ich odważny zryw. Mija 77 lat od wybuchu powstania warszawskiego. Przed pomnikiem Armii Krajowej w Gdyni odbyły się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia.

Na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W”. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Walczyli o wolność kraju i przyszłych pokoleń pomimo ograniczonego uzbrojenia. Tylko około 10 procent powstańców miało broń. I tak mierzyli się oko w oko z w pełni uzbrojonymi żołnierzami niemieckimi.

W gdyńskich obchodach wzięli udział również uczestnicy i naoczni świadkowie tamtych wydarzeń, którzy przypomnieli, jak ważna jest pamięć o bohaterach. Podczas uroczystości wręczono też wyjątkowe wyróżnienia.
Medal XXX-lecia Działalności Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej otrzymali: Joanna Zielińska – przewodnicząca Rady Miasta Gdyni, Marcin Wołek – wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz Andrzej Bień – wieloletni wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni, a obecnie komendant Straży Miejskiej w Gdyni. Doceniono ich za wspieranie działalności związku w zakresie szerzenia wiedzy o wojennych i powojennych losach żołnierzy Armii Krajowej.

Więcej o gdyńskich obchodach na stronie miasta gdynia.pl (KLIK).