GCZ i profilaktyka raka piersi

Gmina Miasta Gdyni realizuje program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2022 – 2023". Gdyńskie Centrum Zdrowia zorganizowało spotkanie, dla płci pięknej pracującej w naszym przedsiębiorstwie, w ramach którego Stowarzyszenie Onkologia Gdyńska przedstawiło działania edukacyjne mogące ratować nasze zdrowie i życie.

Podczas spotkania zostały przeprowadzone:

a) edukacja w formie wykładu, ankiety na temat wiedzy o czynnikach ryzyka, profilaktyce oraz wczesnym wykrywaniu raka piersi oraz do pozyskania zgody na uczestnictwo w działaniach edukacyjnych za pomocą stosownego formularza,

b) edukacja indywidualna oraz ankiety na temat stanu zdrowia dla chętnych uczestniczek wykładów na temat czynników ryzyka, metod prewencji i wczesnego wykrywania raka piersi,

c) nauka samobadania piersi grupowo i indywidualnie,

d) przekazanie materiałów informacyjnych na temat raka piersi uczestniczce po przeprowadzonej edukacji,

e) identyfikacja osób o podwyższonym ryzyku rozwoju raka piersi w wieku 20-49 lat (m.in. czynniki genetyczne) oraz udzielenie informacji o możliwych działaniach profilaktycznych i wspierających realizowanych na terenie Gdyni,

f) w przypadku kobiet w wieku 20-49 lat z rozpoznanym podwyższonym ryzykiem wystąpienia raka piersi (czynniki rodzinne, genetyczne) zostanie wskazana placówka specjalistyczna, w której można będzie dokonać diagnostyki w ramach świadczeń gwarantowanych finansowanych ze środków publicznych,

g) w przypadku kobiet w wieku 50-69 lat, które nie uczestniczą w badaniach screeningowych  zachęcanie ich do uczestnictwa w badaniach wraz ze wskazaniem placówek specjalistycznych, w których można będzie dokonać diagnostyki,

h) w razie konieczności poinstruowanie kobiet o możliwości diagnostyki/opieki w ramach NFZ w poradniach specjalistycznych realizujących świadczenia na terenie Gdyni wraz ze wskazaniem konkretnych danych teleadresowych placówek; szczegółowe informowanie o uprawnieniach i możliwościach przysługujących kobietom w poszczególnych rodzajach placówek; informowanie o możliwościach diagnostyki i leczenia w ramach karty DiLO  i Breast Unit.

 

Dbajmy o nasze zdrowie.