Dzień Ziemi w PKA

W ramach uporządkowania terenu należącego do PKA oraz otaczającego naszą bazę, w ostatnich dniach zadbaliśmy o czystość wokół nas. Nasi pracownicy wyposażeni w worki i rękawice, które otrzymaliśmy od Wydziału Środowiska UM Gdyni, zebrali kilkadziesiąt worków ze śmieciami. Gdyński ZDiZ zorganizował wywóz odpadów. Ta współpraca przyniosła coś bezcennego - oczyściliśmy nasz krajobraz!

 

Dbanie o porządek na terenie naszej bazy, to nasz wspólny obowiązek. Pamiętajmy, aby dbać o nasze wspólne dobro, jakim jest Matka Ziemia.