Doładowanie kart elektronicznych dla pracowników

Do 3 grudnia 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia na doładowanie kart elektronicznych biletami pracowniczymi na następny rok kalendarzowy. Z uwagi na panującą pandemię zasady wydawania kart zostały zmienione tak aby zadbać o bezpieczeństwo pracowników.

Każdy pracownik, który chce skorzystać z doładowania biletu całorocznego dla siebie i członków rodziny powinien:

  • poinformować o tym telefonicznie Dział Kadr w dniach 2-3 grudnia 2020;
  • dostarczyć do Działu Kadr zaświadczenia uprawniające go do ulg - najpóźniej do dnia 3 grudnia 2020 r. (zaświadczenia ze szkół, ksero legitymacji emeryta lub rencisty współmałżonka);
  • dostarczyć do Działu Kadr karty elektroniczne pracownicze oraz członków rodzin w terminie:

- do 09.12.2020 do godz. 12.00 pracownicy, których nazwiska rozpoczynają się od liter A do L

- do 14.12.2020 do godz. 12.00 pracownicy, których nazwiska rozpoczynają się od liter Ł do Ż

Zachęcamy pracowników do wyrobienia kart dla swoich dzieci, którym bilet pracowniczo-rodzinny na okres 1 roku kalendarzowego przysługuje do 31 grudnia roku, w którym skończą one 15 rok życia lub do chwili zakończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż:

  • do dnia 31 grudnia roku, w którym ukończą 24. rok życia w przypadku uczęszczania do szkoły podstawowej, ponadpodstawowej;
  • do dnia 31 grudnia roku, w którym ukończą 25. rok życia w przypadku studiowania.

W tym roku ze względu na zachowanie szczególnego bezpieczeństwa i ograniczenia kontaktów karty zostaną przekazane do ZKM w Gdyni i doładowane odpowiednio w dniach: 10 i 15 grudnia 2020 r.

Załadowane biletami na rok 2021 karty, będą mogli Państwo odebrać w Dziale Kadr w kolejnym dniu roboczym po ich doładowaniu przez ZKM Gdynia, czyli 11 i 16 grudnia zgodnie z listą nazwisk.