Doładowanie biletów pracowniczych na 2022

DOŁADOWANIE KART ELEKTRONICZNYCH

BILETAMI PRACOWNICZYMI I PRACOWNICZO-RODZINNYMI

NA ROK 2022

Doładowanie kart elektronicznych biletami pracowniczymi i pracowniczo-rodzinnymi, podobnie jak w ubiegłym roku, odbędzie się w siedzibie ZKM w Gdyni w dniach 20, 21 i 22 grudnia 2021 r.

Każdy uprawniony pracownik, który chce skorzystać z doładowania karty biletem dla siebie i/lub członków rodziny, powinien:

  1. Dostarczyć do działu Kadr karty elektroniczne pracownicze i członków rodziny w terminie od 13.12.2021r. do 15.12.2021r.
  2. Dostarczyć do działu Kadr zaświadczenie ze szkoły uprawniające do doładowania karty biletem pracowniczo-rodzinnym dla dziecka – do dnia 06.12.2021 r.

Zgodnie z informacją otrzymaną od ZKM przypominamy, że:
„Dzieciom bilet pracowniczo-rodzinny na okres 1 roku kalendarzowego przysługuje do 31 grudnia (włącznie z tym dniem) roku, w którym kończą̨ oni 15. rok życia lub do chwili zakończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do:
a) dnia 31 grudnia (łącznie z tym dniem) roku, w którym kończą̨ 24. rok życia w przypadku uczęszczania do szkoły podstawowej, ponadpodstawowej;
b) dnia 31 grudnia (łącznie z tym dniem) roku, w którym kończą̨ 25. rok życia w przypadku studiowania.
Uczęszczanie do szkoły lub szkoły wyższej musi zostać potwierdzone przed wydaniem biletu, dostarczonym do ZKM w Gdyni, zaświadczeniem ze szkoły lub szkoły wyższej.”

       3. Dostarczyć do działu Kadr kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienie do przejazdów ulgowych współmałżonka pracownika (kserokopia legitymacji emeryta lub rencisty) – do dnia 06.12.2021r.                                                                                

Doładowane biletami karty, będą mogli Państwo odebrać w Dziale Kadr w dniu 23.12.2021r.

Prosimy o zapoznanie się z załączoną Klauzulą informacyjną RODO dotyczącą biletów pracowniczych i pracowniczo-rodzinnych ważnych na okres 1 roku kalendarzowego.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Kadr.