Civitas Forum w Gdyni.

W dniach 28-30 września w Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się konferencja Civitas Forum. Jest to jedno z największych spotkań, podczas których promuje się ideę zrównoważonego transportu. W tym roku Gdynia gościła ponad 500 uczestników ( w tym Zarząd PKA), których można było spotkać w różnych częściach Miasta, gdzie odbywały się panele dyskusyjne i wizyty studyjne.
W ramach Civitas Dynamo pod kierownictwem dr M. Wołka opracowany został Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który w zadaniach przewidzianych do realizacji zawiera projekt „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury trolejbusowej”. W tym projekcie realizowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko gdyńskie firmy PKA, PKM i PKT będą ubiegały się o środki na zakup taboru.