Budżet Obywatelski – wyniki

22 czerwca zakończyło się głosowanie na projekty, które mieszkańcy chcieliby aby były dofinansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2020 do podziału było 10 608 600 zł plus premia w ramach „Projektu +1”, która w tym roku wyniosła łącznie 511 915 zł.

To nagroda w postaci realizacji dodatkowych projektów (ze środków miasta): dużego dla dzielnicy z najwyższą frekwencją w głosowaniu oraz małych – po jednym w dzielnicach, które w rankingu frekwencji zajęły drugie i trzecie miejsca.

W tym roku wybieraliśmy spośród 268 projektów dzielnicowych. Najwięcej było ich na Dąbrowie -26, najmniej – na Witominie i Kamiennej Górze – po sześć. W głosowaniu prowadzonym w internecie, za pośrednictwem strony bo.gdynia.pl, mieszkańcy wskazali do realizacji 116 projektów dzielnicowych: 31 dużych i 85 małych (oraz pośrednio trzy projekty Projekt +1 wynikający z najwyższej frekwencji). Spośród 13 poddanych pod głosowanie projektów miejskich, wybrano jeden.

Niestety projekt miejski, który wspieraliśmy:  Defibrylatory AED w gdyńskiej komunikacji miejskiej nie uzyskał wystarczającej liczby głosów aby uzyskać dofinansowanie. Był to jedyny projekt w ramach BO związany bezpośrednio z transportem publicznym.

Wśród głosujących największe poparcie zyskały projekty związane z zagospodarowaniem terenów zielonych i rekreacyjnych, aktywności mieszkańców tj. zajęcia ruchowe, pilates, joga, festyny, kina plenerowe.

Z listą projektów, które uzyskały dofinansowanie oraz frekwencją można zapoznać się poniżej

Korzystaliśmy z informacji na stronie bo.gdynia.pl