Bilety pracowniczo-rodzinne na rok 2021

Informujemy, że ze względu na utrzymujący się stan pandemii Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni będzie honorować zaświadczenia o pobieraniu nauki wystawiane przez szkoły z datą od 1 września 2020 roku włącznie.

Przypominamy, że dzieciom pracowników przysługuje bilet pracowniczo-rodzinny do dnia 31 grudnia (włącznie z tym dniem) roku, w którym kończą oni 15 rok życia lub do chwili zakończenia nauki w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do:

- dnia 31 grudnia (włącznie z tym dniem) roku, w którym kończą 24 rok życia w przypadku uczęszczania do szkoły podstawowej, ponad podstawowej;

- dnia 31 grudnia (włącznie z tym dniem) roku, w którym kończą 25 rok życia w przypadku studiowania.

Prosimy o przekazywanie informacji współpracownikom oraz pracownikom, którzy przeszli na emeryturę/rentę w bieżącym roku. 

 

Poniżej, w załączeniu znajduje się pismo informacyjne Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.