Badania gruntu na terenie bazy

Przygotowania do stworzenia infrastruktury dot. autobusów elektrycznych idą pełną parą. 21 stycznia 2021 r. rozpoczęły się badania gruntowe, których celem jest przygotowanie dokumentacji pod budowę stacji ładujących do nowych autobusów elektrycznych.

Podstawowym czynnikiem każdej inwestycji budowlanej jest fundament. W tym celu Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Fundament Sp z o.o. opracowuje dokumentację geotechniczną robiąc odwierty na naszym placu. To pozwoli na przygotowanie dokumentacji technicznej i w efekcie budowę stacji ładowania naszych autobusów.

Powyższe czynności zostały wykonane w ramach projektu pn. ,,Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz budową punktów doładowań” w formie dotacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 –2020 Oś priorytetowa 6 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach”.