Zarządzenie nr 1/2019 - Zasady udzielania zamówień publicznych