ZARZĄDZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ W GDYNI - aktualizacja na dzień 01.06.2022 r.

Aktualizacja 01.06.2022 r. Dodano Zarządzenie nr 9/2022 w sprawie zawiadomienia pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni o uzgodnieniu treści Zakładowej Komisji wyborczej oraz wyborów do Rady Pracowników w Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. w Gdyni -> KLIK.

* Aktualizacja 16.05.2022 r. Uchylono Zarządzenie nr 1/2020, 13/2020, 8/2021, 03/2021, 9/2021, 2/2022 i wprowadzono w to miejsce Zarządzenie nr 7/2022 -> KLIK.

* Aktualizacja 05.05.2022 r. Usunięto Zarządzenie nr 03/2021 i wprowadzono w to miejsce Zarządzenie nr 4/2022 -> KLIK.

* Aktualizacja 20.04.2022 r. Dodano Zarządzenie nr 3/2022 w sprawie powiadomienia pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni o prawie do wyboru członków Rady Pracowników na kolejną kadencję oraz w sprawie terminu składania kandydatur na członków komisji wyborczej i kandydatur na członków Rady Pracowników w Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej sp. z o.o.  w Gdyni -> KLIK.

* Aktualizacja 13.08.2021 r. Usunięto Zarządzenie nr 13/2021 i wprowadzono w to miejsce Zarządzenie nr 14/2021 wraz ze zmienionym Regulaminem.-> Zarządzenie 14/2021 i zmieniony Regulamin -> KLIK.

* Aktualizacja 02.08.2021 r. Dodano Zarządzenie nr 13/2021 wraz z Regulaminem.-> KLIK. Regulamin -> KLIK.

* Aktualizacja 14.06.2021 r. Usunięto Zarządzenia nr 21/2020 i wprowadzono w to miejsce Zarządzenie nr 9/2021 -> KLIK.

* Aktualizacja 14.06.2021 r. Usunięto Zarządzenia nr 8/2020 i wprowadzono w to miejsce Zarządzenie nr 8/2021 -> KLIK.

* Aktualizacja 14.06.2021 r. Usunięto Zarządzenia nr 22/2021 i wprowadzono w to miejsce Zarządzenie nr 7/2021 -> KLIK.

* Aktualizacja 17.05.2021 r. Usunięto Zarządzenia nr 02/2021 i wprowadzono w to miejsce Zarządzenie nr 05/2021.

* Aktualizacja 19.03.2021 r. Usunięto Zarządzenia nr 11/2020 i 23/2020 oraz wprowadzono w to miejsce Zarządzenie nr 02/2021.

* Aktualizacja 01.12.2020 r. Dodano Zarządzenie nr 24/2020 dotyczące wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Pracy PKA Sp. z o.o., Aneks nr 1/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku do Regulaminu Pracy PKA Sp. z o.o. oraz tekst jednolity Regulaminu Pracy PKA Sp. z o.o. - Zachęcamy naszych pracowników do zapoznania się z uaktualnioną wersją dokumentu.

* Aktualizacja 28.11.2020 r. Usunięto Zarządzenie nr 17/2020 oraz wprowadzono w to miejsce Zarządzenie nr 23/2020.

* Aktualizacja 06.11.2020 r. Dodano Zarządzenie nr 21/2020 dotyczące procedur określających zasady postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia lub zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników PKA Sp. z o.o.

* Aktualizacja 27.10.2020 r. Dodano Zarządzenie nr 17/2020 dotyczące organizacji pracy w obiektach PKA Sp. z o.o.

* Aktualizacja 26.05.2020 r. Usunięto Zarządzenie nr 9/2020 oraz wprowadzono w to miejsce Zarządzenie nr 13/2020.

* Aktualizacja 24.04.2020 r. Usunięto Zarządzenie nr 5/2020 oraz wprowadzono w to miejsce Zarządzenie nr 12/2020.

* Aktualizacja 17.04.2020 r. Dodano Zarządzenie nr 11/2020 regulujące obowiązek noszenia maseczek.

* Aktualizacja 01.04.2020 r. Usunięto Zarządzenie nr 3/2020 oraz wprowadzono w to miejsce Zarządzenie nr 9/2020.

* Aktualizacja 25.03.2020 r. Usunięto Zarządzenie nr 4/2020 oraz wprowadzono w to miejsce Zarządzenie nr 8/2020.