Współpraca PKA Sp z o.o. z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. aktywnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni biorąc udział w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasta Gdynia i Miasta Sopot” zorganizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu do firmy dołączyła Pani Karolina Szemraj.