Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2020 r.

Poniżej załączone zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. W rozporządzeniu opisane zostały obostrzenia ogłoszone przez rząd w dniu wczorajszym a obowiązujące od dnia dzisiejszego tj. 25.03.2020 r.