Ograniczona liczba pasażerów w transporcie zbiorowym

W komunikacji miejskiej organizowanej przez ZKM Gdynia, od dzisiejszego rana wprowadzone zostały, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, ograniczenia liczby pasażerów w pojazdach. W autobusach i trolejbusach miejsce siedzące zostały specjalnie oznakowane, tak aby pomóc pasażerom w zajęciu ich, w bezpiecznej odległości od siebie.  Więcej informacji  na stronie https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynskie-autobusy-gotowe-do-nowych-zasad,548556