Komunikacja w czerwonej strefie

W związku z obowiązywaniem czerwonej strefy w mieście Gdynia z dniem 17 października wprowadza się nastepujące zmiany w komunikacji miejskiej obsługiwanej między innymi przez pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej.

W autobusach będzie mogło podróżować jednocześnie tyle osób, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy czym zajęta może być jedynie połowa miejsc siedzących. Do odwołania obowiązuje zakaz zajmowania miejsc oznaczonych miejsc siedzących. Dodatkowe patrole będą monitorować limity pasażerów zwłaszcza w godzinach wzmożonej komunikacji by dbać o bezpieczeństwo i zdrowie pasażerów. 

W związku z wprowadzonym limitem pasażerów w godzinach szczytu wyjeżdżać będą pojazdy rezerwowe na kursy bisowe, dublujące te przewidziane w rozkładach jazdy. W wybranych kursach wprowadzone zostaną pojazdy przegubowe, które zastąpią te o standardowej długości. 

Zawieszona zostaje również do odwołania sprzedaż biletów przez kierowców pojazdów. Prosimy zatem wszystkich potencjalnych pasażerów o korzystanie przy zakupie biletów z automatów biletowych czy tradycyjnie w kioskach  i wybranych sklepach oraz poprzez aplikacje mobilne. 

Obowiązkowo w pojazdach komunikacji zbiorowej na terenie Gdyni pasażerowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.