Klub Honorowych Dawców Krwi

Przy PKA w Gdyni funkcjonuje Klub Honorowych Dawców Krwi z ramienia Polskiego Czerwonego Krzyża.
W skład Zarządu Klubu wchodzą:

  1. Prezes - Marek Kukuczka
  2. Sekretarz - Tomasz Myk
  3. Członkowie - Krzysztof Kurkowski, Adam Sadowski
  4. Komisja Rewizyjna - Piotr Raikowski, Adam Szymański