Związek zawodowy

Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Autobusowej w Gdyni
Platynowa 19/21,
81-154 Gdynia,
tel. 058 623 05 76,

Zarząd :
Przewodniczący - Szczepan Kleniewski - 507 152 393
Wiceprzewodniczący - Mirosław Dolata
Wiceprzewodniczący - Jan Lieske
Sekretarz - Cezary Charubin
Skarbnik - Beata Adamczyk

Członkowie Zarządu:
Włodzimierz Głodowski
Andrzej Mateja
Tomasz Migdał
Piotr Walewski
Andrzej Reszke
Henryk Bisa

Komisja Rewizyjna:
Beata Pachucka
Jacek Rogocki
Janusz Kulwas