Reklama na uchwytach

 

Inne nośniki reklamy 

 

Reklama w uchwytach pasażerskich w pojazdach komunikacji miejskiej.


 

 

 

 

Kontakt:

Agencja reklamowa Handy Media PL Sp. z o.o
ul. Łagodna 8/1
02 – 652 Warszawa

 

tel. 22 638-53-50 

 

 

 

Data publikacji: 2005-01-01