Kompleksowe usługi sprzątania i utrzymania czystości w autobusach miejskich
 

Data publikacji: 2017-11-27

Sukcesywne dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego
Odwołanie wniesione w postępowaniu znak PKA/PN-1/2017
 

Data publikacji: 2017-10-23

Sukcesywne dostawy opon i tarcz kół do autobusów komunikacji miejskiej oraz wykonywanie usług bieżnikowania opon
 

Data publikacji: 2017-09-14

Zapytanie ofertowe Myjnia
  1. Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie,dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzenia przeznaczonego do mycia i konserwacji nadwozi autobusowych.
  2. Sprostowanie do zapytania ofertowego z dnia 16.08.2017 r.
 

Data publikacji: 2017-08-16

Zapytanie ofertowe - dostawa płynów chłodzących
Sukcesywne dostawy płynów chłodzących z zastosowaniem w autobusach komunikacji miejskiej
 

Data publikacji: 2017-01-17

Kompleksowe usługi sprzątania i utrzymania czystości w autobusach miejskich
Zapytanie ofertowe. Kompleksowe usługi sprzątania i utrzymania czystości w autobusach miejskich
 

Data publikacji: 2016-11-28

Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego

UWAGA !

Poprawka w numerze rachunku bankowego Zamawiającego

powinno być: PKO BP o/Gdynia nr r-ku: 66 1440 1026 0000 0000 0034 1924

13.10.2016

Informujemy, że nie zostało skutecznie złożone do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia - przesłane przez UNIMOT S.A. do Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.

W związku z powyższym postępowanie odwoławcze jest bezprzedmiotowe.

 

 

 

Data publikacji: 2016-09-27

zapytanie ofertowe: dostawa olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych

Dostawa olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych z zastosowaniem w autobusach komunikacji miejskiej.

Uwaga! Zmiana w załączniku nr 1

Odpowiedzi na zgłoszone pytania

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Data publikacji: 2016-02-29

Zapytanie ofertowe - płyny chłodzące
  1. Dostawa płynów chłodzących z zastosowaniem w autobusach komunikacji miejskiej
  2. Zawiadomienie o wyborze oferty
 

Data publikacji: 2016-01-08

zapytanie ofertowe

Kompleksowe usług sprzątania i utrzymania czystości w autobusach miejskich

 

Data publikacji: 2015-11-18

Zapytanie ofertowe oleje

 1. Zapytanie ofertowe na dostawę  olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych z

     zastosowaniem w autobusach komunikacji miejskiej.

 2. Zawiadomienie o wyborze

 3. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru

 

Data publikacji: 2015-01-15

dostawa płynów chłodzących

 1. Zapytanie ofertowe na dostawę płynów chłodzących

 2. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Data publikacji: 2015-01-08

dostawa opon

 

  Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy opon i tarcz kół do autobusów miejskich oraz

  wykonywanie usługi bieżnikowania opon

 

Data publikacji: 2014-08-27

Dostawa 15 autobusów

 

  Przetarg nieograniczony na dostawę 15 autobusów niskopodłogowych, jednoczłonowych - zamówienie

  sektorowe. 

 

Data publikacji: 2014-06-03

przetarg nieograniczony -paliwo

 Sukcesywne dostawy 6.300.000 litrów oleju napędowego oraz 225.000 litrów oleju opałowego.

 Znak sprawy PKA/PN-1/2013.

 

Data publikacji: 2013-09-11

12345 Następna 
  Strona: 1  z  5